Dã sử là gì? Dã sử là chỉ các tương tác lịch sử nằm ngoài phạm vi chính sử do các quan sử hoặc quan chức nhà nước ghi chép.
Đặc điểm của truyện dã sử là không bị ràng buộc bởi các quy tắc, thể lệ, mà nó có thể trực tiếp ghi lại những điều mình nghe, thấy biết, quan điểm riêng mình. Đề tài của truyện dã sử thì rất rộng, phong phú và rất tự do, tư liệu phong phú, phổ biến ở Việt Nam là truyện dã sử Việt Nam và truyện dã sử Trung Quốc.
Dã sử phong phú nhưng cũng rất phức tạp, ngoài các sử liệu đáng quý nhưng cũng có nhiều điều pha trộn bởi mê tín dị đoan, những việc nghe lại, chép lại nhưng không có căn cứ. Tuy thế về mặt văn học nó cũng là một tư liệu quý báu.

Đang hiển thị 1 đến 20 của 10.263 kết quả