Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Doc truyen Nhat Ky Quan Sat Vo Tuong lttp truyen chu ebook prc download full.
Số chương: 81
5/5(49 đánh giá)
Mời bạn đón đọc truyện mới Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng của tác giả Phi Thiên Dạ Tường

Giới thiệu

Bạn đang theo dõi truyện Nhật Ký Quan Sát Võ Tướngcủa tác giả Phi Thiên Dạ Tường rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang mê truyện mới online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.

truyen full hoan

THẦN KHÍ ĐỒ GIÁM HỆ LIỆT

- Thượng bộ – TA CÙNG ĐÁT KỶ ĐOẠT NAM NHÂN

- Hạ bộ – CHIẾN THẤT QUỐC

- Ngoại thiên – PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT

- Ngoại thiên chi lục hồn phiên – Nhật ký quan sát võ tướng

Thể loại: xuyên thời không, thời Tam Quốc Chí, cường cường, huyền huyễn, 1×1, chính văn OE, phiên ngoại HE

Văn án:

Thời đại Tam Quốc, quần hùng tranh bá.

Thiên hạ từ nay chia ba, mỗi phương một thế lực cát cứ.

Hiện đại chỉ biết về giai đoạn lịch sử này qua Tam Quốc Chí, nhưng nay một lần nữa, mọi thứ lại được tái hiện

Thật ra, thời đại Tam Quốc vốn đã thủng lỗ chỗ rồi, giờ thêm một lỗ nữa cũng có sao đâu.

Tiểu thụ Kỳ Lân mời chuẩn bị.

Tay trái kiếm Hiên Viên, tay phải Lục Hồn Phiên, xuyên nào!

Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm Viên Thiệu thảo phạt họ Đổng. (Đổng Trác)

Sứ mệnh lần này của con là tùy ý chọn một võ tướng, rồi giúp hắn lên làm hoàng đế.

Thông Thiên giáo chủ ban cho con hào quang nhân vật chính, nó sẽ bảo vệ con, Amen.

Cảnh báo:

Tiểu bạch văn, vừa là đồng nhân vừa là xuyên không, tài liệu đã qua dàn dựng, năm tháng hỗn loạn.

Tính cách nhân vật tán loạn, có dấu hiệu thác loạn.

Bố, Sách, Du, Quyền, Siêu, Vân, Bị, Gia, Lượng, Úc, Tháo nguyên gốc xin hãy cẩn thận.

Bản văn này đơn thuần là nhắm một mắt mở một mắt viết ra, nhưng không phải vì thế mà anh hùng suy vong, càng không vì vậy mà gian hùng thành thần.

Lịch sử ngàn năm tự có kết thúc riêng, đây chỉ là một quyển tiểu thuyết yy theo lịch sử, đừng tưởng thật.


Danh sách chương

Quyển 1 Chương 1: Giới thiệu nhân vậtQuyển 1 Chương 1-2: Mã trung xích thốQuyển 1 Chương 1-3: Tiết tửQuyển 1 Chương 2: Cự Lộc nguyên Ôn hầu thành bại khuyển…Quyển 1 Chương 3: Tịnh Châu doanh Kỳ Lân nhậm thân binh…Quyển 1 Chương 4: Lã Phụng Tiên đơn kỵ nạch chúng hầu…Quyển 1 Chương 5: Lưu hoàng thúc tam anh ẩu tráng sĩQuyển 1 Chương 6: Hán Trường An Đổng Trác bắt Hiến đế…Quyển 1 Chương 7: Tư Đồ Phủ Lã Bố hí Điêu ThiềnQuyển 1 Chương 8: Tam chưởng lập ước xảo sử Tào Tháo…Quyển 1 Chương 9: Nhất chi ti cẩm uyển hiệp Hiến đế…Quyển 1 Chương 10: Lạc thác Trần Cung tẩu đầu Hầu phủ…Quyển 1 Chương 11: Vũ mị Điêu Thiền kế thiết diên tịch…Quyển 1 Chương 12: Phá phủ trầm chu man thưởng giai nhân…Quyển 1 Chương 13: Túy lý thiêu đăng nộ sấm Hoàng cung…Quyển 1 Chương 14: Phượng hà phi động phòng hoa chúc dạ…Quyển 1 Chương 15: Bàn long tỷ tướng bảng đề danh thì…Quyển 1 Chương 16: Viên Bản Sơ binh áp Trường An cảnh…Quyển 1 Chương 17: Quách Phụng Hiếu phản gián Tịnh Lương doanh…Quyển 2 Chương 18: Kinh phàm khoái hàng - quần hùng cát cư viễn tẩu giang đông…Quyển 2 Chương 19: Phong yên tứ khởi tổng giác tương phùngQuyển 2 Chương 20: Thú Nhị Kiều kết liên khâm chi hảo…Quyển 2 Chương 21: Nghĩ mật tín khuất bất chiến chi binh…Quyển 2 Chương 22: Viên Môn thiết yến Ôn Hầu thần xạ…Quyển 2 Chương 23: Giang Đông tống khách Bá Trọng địch âm…Quyển 2 Chương 24: Trường cung thu thủy giang thiên nhất sắc…Quyển 2 Chương 25: Lượng kiếm hồng chúc châu thải lưu quang…Quyển 2 Chương 26: Ngân khôi Triệu Vân dũng phá Từ Châu…Quyển 2 Chương 27: Kim giáp Lã Bố viễn tẩu Tây Lương…Quyển 3 Chương 28: Lũng Tây thành tiền thiên khẩn lương đoảnQuyển 3 Chương 29: Quân sư viện ngoại vạn quyển thư trườngQuyển 3 Chương 30: Hắc điêu cừu Võ Thần săn hoang mạc…Quyển 3 Chương 31: Ngao mao tuyết Hung Nô tập Vũ UyQuyển 3 Chương 32: Trịch thiên kim Ngân thành hội mật thámQuyển 3 Chương 33: Tặng minh châu tửu tứ chiêu danh tướngQuyển 3 Chương 34: Toái Tiêu Vĩ lang nha hoán khổ rượuQuyển 3 Chương 35: Tán trân bảo dạ chiếu đào Lũng TâyQuyển 3 Chương 36: Ai giáp bản Tả Từ tao hoành họaQuyển 3 Chương 37: Khuyến độc ẩm Điêu Thiền dạ xuất bônQuyển 3 Chương 38: Văn Cơ lâm trận trí địch vạn quânQuyển 3 Chương 39: Trương Liêu cứu chủ đạp tuyết thiên lýQuyển 3 Chương 40: Ôn Hầu truy vị trần phong cựu sựQuyển 3 Chương 41: Mạnh Khởi phong kim lễ quỹ Kỳ LânQuyển 3 Chương 42-1: Hiệu Chu Công Chiến thần vô ảnh cướcQuyển 3 Chương 42-2: ThiếuQuyển 3 Chương 43-1: Hồng Môn ẩm quân sư chiến quần nhoQuyển 3 Chương 43-2: ThiếuQuyển 3 Chương 43-3: Phiên ngoại: quân sư được huấn luyện kiểu gì?Quyển 4 Chương 44: Hoàng Hà ngạn bạn tống biệt Bá PhùQuyển 4 Chương 45: Trường An thành tiền kế hãm Bản SơQuyển 4 Chương 46: Gió Thu liệt Công Cẩn tẩu Đan Dương…Quyển 4 Chương 47: Sa yên khởi Phụng Hiếu ngộ thần y…Quyển 4 Chương 48: Linh phiêu vạn lý Tôn Sách quy thiên…Quyển 4 Chương 49: Kiếm thí thiên hạ Triệu Vân cứu chủ…Quyển 4 Chương 50: Đại Nhĩ nhi Hạ Khẩu xuất A Đấu…Quyển 4 Chương 51: Tiểu kết ba Kiến Nghiệp định quân xu…Quyển 4 Chương 52: Phong vân khởi dũng mưu thần đấu tríQuyển 4 Chương 53: Long hổ tế hội võ tướng tranh hùng…Quyển 4 Chương 54: Hắc Kỳ Lân thiệp giang tham Tào binh…Quyển 4 Chương 55: Đồng tiên sinh súy nhị điếu yêu nghiệt…Quyển 4 Chương 56: Gia Cát Lượng tinh hỏa nhiễu thiên phàm…Quyển 4 Chương 57: Chu Công Cẩn minh cầm thiêu Xích Bích…Quyển 4 Chương 58: Tiểu Bá Vương hiện thân cứu Chu DuQuyển 4 Chương 58-2: Tiểu Bá Vương hiện thân cứu Chu Du 2Quyển 4 Chương 59: Mỹ Nhiêm Công(*)phản thủy thích Tào Tháo…Quyển 4 Chương 60: Tam anh tái chiến bại tử Giang Lăng…Quyển 4 Chương 61: Song long tranh phong đối quyết Hán Thủy…Quyển 5 Chương 62: Vị Ương cung Chân Cơ thuyết liên ý…Quyển 5 Chương 63: Thượng Lâm uyển Lã Bố du đăng tiết…Quyển 5 Chương 64: Nhân duyên thạch tiền tình định giai lão…Quyển 5 Chương 65: Đồng Tước điện trung bút thư ngự chỉ…Quyển 5 Chương 66: Yết Hán Trung Trương Lỗ binh tương trợ…Quyển 5 Chương 67: Tập Cự Lộc Tôn Sách phá không thành…Quyển 5 Chương 68: Tuân Văn Nhược trận nạch Tây Lương QuânQuyển 5 Chương 69: Lăng Công Tích thủy độ Trường An tín…Quyển 5 Chương 70: Thịnh thế thái bình đế vị dịch chủ…Quyển 5 Chương 71: Hồi 71: Vạn lý hà sơn, anh hùng hoàng thổ…Quyển 7 Chương 72: Hồi 72: Thanh sơn y cựu tại, thành bại chuyển đầu khôngQuyển 7 Chương 73: Phiên ngoại 1: Ngày đẹp trờiQuyển 7 Chương 74: Phiên ngoại 2: Cảnh đẹpQuyển 7 Chương 75: Phiên ngoại 3: Nhật ký quan sát trứng nở

Đang hiển thị 1 đến 81 của 81 kết quả


Bình luận truyện Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Từ khoá: Đọc truyện Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng full, chương 1, chương cuối. Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng review, Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy, nghe audio Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng.